Vanaf 1 januari 2017 is PASI materialenbibliotheek
volledig in beheer en wordt geregisseerd door SPARK Campus
waar het verder is gegaan onder de naam SPARK materialen LAB.

Hierbij is dan ook de website van PASI materialenbibliotheek opgeheven.

Nieuwe website: www.sparkcampus.nl